نظرسنجی جدید نشان می دهد کانادایی ها نسبت به گذشته کمتر مودب هستند

نظرسنجی جدید نشان می دهد کانادایی ها نسبت به گذشته کمتر مودب هستند

در همین راستا، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که کانادایی ها از شخصیت عمومی مودبانه خود فاصله گرفته اند و بنا بر گفته بیش از نیمی از پاسخ دهندگان، کمتر از گذشته دارای رفتار مودبانه می باشند.

بر اساس یک نظرسنجی که توسط شرکت تحقیقاتی Vancouver’s Research Co در ونکوور انجام شده است، 52 درصد از پاسخ دهندگان کانادایی چنین تصور می کنند که مردم این کشور نسبت به پنج سال گذشته، از ادب و نزاکت کمتری برخوردار می باشند.

نظرسنجی انجام شده از 1،000 بزرگسال کانادایی نشان می دهد که کاهش مشاهده شده در میزان رفتار مودبانه مردم در رسانه های اجتماعی نیز رخ داده است، به طوری که سه نفر از هر ده کانادایی (31 درصد) می گویند آنها در هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی در طول یک هفته با چندین فرد گستاخ و بی ادب مواجه می شوند.

فقط 8 درصد از کانادایی ها معتقدند افراد “مودب” تر از سال 2014 هستند، در حالی که 33 درصد می گویند وضعیت تقریبا مشابه با پنج سال پیش می باشد.

بیش از 84 درصد گفته اند والدین در آموزش رفتار مناسب و تربیت فرزندانشان موفق نبوده اند، در حالی که 77 درصد از پاسخ دهندگان برنامه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی را مورد سرزنش قرار داده اند.

74 درصد مردم با اشاره به نمونه هایی از افراد مشهور، ورزشکاران و دیگر چهره های عمومی، آنها را دلیل این تغییرات رفتاری دانسته اند، در حالی که 59 درصد معلمان و مدارس را مقصر می دانند.

نتایج این تحقیق بر اساس یک نظرسنجی آنلاین به دست آمده است که از تاریخ 4 آوریل تا 7 آوریل 2019 و در میان بزرگسالان کانادایی انجام شده است. داده های این مطالعه دارای حاشیه خطایی معادل 3.1 درصد می باشند.