نشست هم اندیشی مدیران موسسات مشاوره شغلی و کاریابی خارجی سراسر کشور

نشست هم اندیشی مدیران موسسات مشاوره شغلی و کاریابی خارجی سراسر کشور

نشست هم اندیشی مدیران دفاتر کاریابی خارجی با همکاری موسسه کاریابی آرمان ماندگار در تاریخ 18 مهر ماه در هتل لاله پارک تبریز با حضور مدیران ستادی و استانی وزارت تعـاون کار و رفاه اجتماعـی با هدف ارایه راهکارهایی برای حمایت از افراد جویای کار در خارج از کشور جهت تسهیل اعزام به کشورهای هدف، ایجاد فضایی مناسب جهت انتقال تجارب و ارتقاء سطح دانش فنی مدیران کاریابیها و... برگزار گردید.

محمد اکبرنیا مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار هدف اصلی نشست را هم افزایی درحوزه کاریابی خارجی عنوان و تصریح کرد می بایست در کنار این نشستها، انجمن صنفی با تشکیل کمیسیونها بستری فراهم آورند تا برنامهریزیهای لازم جهت استفاده از این تجارب به عمل آید. وی با اشاره به اینکه اشتغال به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های دولت است، افزود: اگر عرضه و تقاضای کار متعادل نباشد جامعه و اقتصاد با چالش مواجه شده و بی شک تقاضای زیاد نیروی کار در بازار کار و عرضه کم فرصت شغلی مشکلاتی را بوجود می آورد و همین موضوع اهمیت اعزام نیروی کار به خارج از کشور را پررنگ تر می نماید. وی با اشاره به فعالیت 120 کاریابی خارجی در کشور افزود در برخی از کشورها با هماهنـگی وزارت امـورخارجـه مجوز دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی نیز صادر می شود تا ضمن تسهیل اعزام نیروی کار، از ایرانیان شاغل در خارج از کشور به لحاظ قانونی و حقوق کار حمایت نمایند. . ایشان همچنین از تشکیل کمیته ای با استناد به ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار خبر داد.

میر احد حسینی، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی با اشاره به نرخ بیکاری 10/2 درصدی استان از اعزام 2 هزار نفر نیروی کار به خارج ازکشور خبر داد و اعلام کرد پیش بینیگردیده در سال آتی اعزام نیروی کار به خارج از کشور به 5 هزار نفر برسد.

نیما باقری فرح بخش مدیر موسسه کاریابی بین المللی آرمان ماندگاراز فعالیت مراکز کاریابی غیر مجاز انتقاد کرد و خواستار ایشان همچنین پیشنهاد نمود: در کشورهایی که ارزش واحد ارزی آن ها بالاتر ازایران ، جلوگیری از ادامه فعالیت این مراکز شد است، هزینه ای جهت صدور دفترچه های کار در دفاتر حمایت و هدایت در نظر گرفته شود.

در ادامه مدیران کاریابیها و روسای انجمنهای صنفی کشور و استان آذربایجان شرقی ضمن ارایه نظرات و تجارب به بیان مشکلات موسسات مشاوره شغلی و کاریابی خارجی کشور از جمله فعالیت کاریابیهای غیر مجاز و معافیت مالیاتی کاریابیها و ... پرداخته و خواستار همکاری مسئولین وزارت جهت مرتفع شدن مشکلات مطروحه شدند.